7 Vëllezërit

Rruga e Shqipërisë

Lipjan
Telefoni: 044/274-188, 044/316-389

Kompania 7 Vëllezërit e themeluar në vitin 2003 në qytetin e Lipjanit ka filluar ndërtimin e objektit afaristo banesor në qendër të Lipjanit duke mundësuar shitjen e apartamenteve dhe banesave me kualitet të lart dhe dimenzione të ndryshme. Kompleksi banesor i vendosur në qendër të Lipjanit përmban Parkingun nëntokësor dhe kopshtin për fëmijë që plotëson të gjitha kushtet për një jetë të rehatshme.

Kompania 7 Vëllezërit njëkohësisht udhëheq edhe supermarketing me produkte të ndryshme ushqimore duke ofruar zgjedhje të ndryshme.Orari i Punës: 07:00-23:00
Numri i Punëtorëve: 8

Harta

7 Vëllezërit

Kompania 7 Vëllezërit e themeluar në vitin 2003 në qytetin e Lipjanit ka filluar ndërtimin e objektit afaristo banesor në qendër të Lipjanit duke mundësuar shitjen e apartamenteve dhe banesave me kualitet të lart dhe dimenzione të ndryshme. Kompleksi banesor i vendosur në qendër të Lipjanit përmban Parkingun nëntoksor dhe kopshtin për femijë që plotëson të gjitha kushtet për një jetë të rehatshme.

Kompania 7 Vëllezirt njëkohësisht udhëheq edhe supermarketing me produkte të ndryshme ushqimore duke ofruar zgjedhje të ndryshme.