Adriatic

Rr. Sheshi i Lidhjes së Prizrenit

Prizren
Telefoni: 02942633, 044/305-257

Agjensi për udhëtimeHarta

Adriatic