Agjensioni Dion

Lagja Dardania te Kroi i Bardhë

Prishtinë
Telefoni: 038/220-063, 044/147-956 , 049/147-956
Website: www.dion-ks.com

Agjensioni i Patundshmërive Dion në Prishtinë bën ndërmjetësimin ;
- në shitjen dhe blerjen e banesave
- në shitjen dhe blerjen e shtëpive
- në shitjen dhe blerjen e lokaleve
- në shitjen dhe blerjen e objekteve të ndryshme afariste
- në shitjen dhe blerjen e trojeve
- qiramarrje dhe qiradhënje
Tek ne mund të paraqitni kërkesat dhe ofertat tuaja.Harta

Agjensioni Dion