Agjensioni turistik Veneta Travel

Garibaldi 13/II

Prishtinë
Telefoni: 038/222-232, 038/221-220, 038/221-225 , 044/141-282, 049/141-282
Fax: 038/246-700
Website: www.veneta-travel.com

Agjensi për udhëtimeHarta

Agjensioni turistik Veneta Travel