Alaska

Rr. Nazim Gafurri nr.186

Prishtinë
Telefoni: 049/608-608, 044/608-608 ,038/602-609
Fax: 038/518-109
Website: www.alaska-ks.net

ALASKA Frigomont  është e pranishme në tregun e Kosovës që nga viti 2004 me sistemet e  ventilimit dhe ajërit të kondicionuar.

Sot ne jemi distributor i autorizuar për gamën e plotë të pajisjeve të ajrit të kondicionuar dhe sistemin elektrik të Mitsubishit, të prodhuara me saktësi dhe teknologji të përparuar të cilat shpien në cilësi shumë të lartë ,ekologjikisht miqësore dhe energji-efektive, gjithashtu sistemet e ventilimit prodhohen nga material i butë dhe cilësorë i paneleve të aluminit dhe për të finalizuar projektin ju mund të gjeni tek ne edhe  produktin e kontrollit ajror.

Produkti i ajërit të kondicionuar janë të njohur për konsumin e energjisë jashtëzakonisht të ulët,  që do të thotë se përdor kosto të ulët të mirëmbajtjes dhe një kosto të ulët operative.

Vëmendja maksimale është përqendruar në klientët tanë për të siguruar kushtet më të mira për jetë dhe punë, për të kursyer energjinë dhe për të mbrojtjur mjedisin.

ALASKA Frigomont ofrojnë lloje të shumta (lloji i montimit në mur, në tavan, lloj kasete, radiator dhe tipi në formë të kanalit) për përdorim të përgjithshëm, sistem profesional për kërkesa speciale për përdorim të ajrit të kondicionuar dhe sisteme të mëdha të ajërit të kondicionuar për në qytet për ngrohje, ftohje dhe ventilim. Në sistemin e ajrit të kondicionuar shtesë dhe ventilimit, ne ofrojmë edhe Lossany (sistemi rekuperues) dhe kanale ventilimi në panela të aluminit në formë të butë  gjithashtu ,perhapjen dhe  produktin e kontrollit ajror

Ne sigurojmë dhe ofrojmë ekipin e instaluesve me përvojë dhe të kualifikuar, mirëmbajtja dhe riparimi cilësorë bëhet nga vet ekipi ynë. Misioni ynë është që të sigurojë jetesën e favorshme në të gjitha vendet.Shqetësimiet për mjedisin, duke punuar me  produktet e Mitsubishi Electric, madel dhe Ventilim në të ardhmen dhe për të gjetur zgjidhje gjithëpërfshirëse për ngrohje, ftohje dhe ventilim.

Ne e kuptojmë se cilësia e shërbimit vjen nga qëndrim profesional dhe qëndrimi i përgjegjshëm kundrejt kënaqësisë së konsumatorit 

Faleminderit për besimin tuaj.Kryen dërgesa
Orari i Punës: 08:00-17:00

Harta

Alaska

Kompania Alaska me ekipin e saj profesional bënë instalimin e produkteve të saj të sistemeve të ftohjes dhe ngrohjes dhe sistemeve të ventillimit rezidenciale, komerciale dhe industriale në tërë territorin e Kosovës.

Alaska