ARHING

Rr. Bill Klinton 38/A

Prishtinë
Telefoni: 038/613-035, 044/120-185
Website: www.arhing.com

Ndërmarrja për projektim, inxhinjering dhe tregti “ARHING”-Mitrovicë është themeluar në vitin 1989.

Pronari i ndërmarrjes, njëkohësisht drejtori Jeton Canhasi inxh.i dipl.ndërt., ka 35 vite përvojë pune prej të cilave 3 vite si profesor në shkollën e mesme teknike, 5 vite udhëheqës i inspekcionit të ndërtimtarisë, drejtor gjeneral i fabrikës së tullave në Skenderaj, udhëheqës i investimeve në industrinë kimike “Trepça”, 8 vite drejtor i urbanizmit në Mitrovicë dhe që nga viti 1989 pronar i ndërmarrjes “ARHING”.

Ndërmarrja është e regjistruar për këto lëmi: projektim, inxhinjering dhe ndërtim, furnizim dhe montim të dyshemeve antistatike, mbikëqyrje profesionale, realizim të tenderëve, tregti të brendshme dhe të jashtme, montim të antenave, punim të interierit (dyshemetë, muret ndarëse, tavanet etj.), punë zejtare. Është autore e katalogut “200 Shtëpi Të Bukura” si dhe i revistës mujore “IDEA”Harta

ARHING