Art Construction

Lagjja Mati 1, Rr. Muharrem Fejza

Prishtinë
Telefoni: 044/552-205 ; 038/752-075
Website: www.artconstruction.org

“ART Construction” ,është një kompani ndërtimi moderne, e organizuar mirë në ide, projekte dhe staf. Kjo kompani ka krijuar një filozofi të re mbi ndërtimet në Kosovë, që nga fillimi i aktivitetit të saj, në fillim të vitit 2010. Është kompani e vlerësuar me një prosperitet dhe rëndësi të lartë, falë një strukture organizative fleksibile, kompani e vlerësuar dhe nderuar edhe me ҫmimin ‘Residential Project of the Year”, në panairin e ndërtimit dhe patundshmërisë, të organizuar nga Relax, në muajin mars të vitit 2012, në Prishtinë.

Kjo kompani i ofron tregut kosovar një koncept të ri evropian, duke realizuar ambiente banimi sipas rregullave dhe standarteve më bashkëkohore.Harta

Art Construction