Banka Ekonomike

Rr. Sheshi Nënë Tereza p.n.

Prishtinë
Telefoni: 038/225-353
Fax: 038/225-354
Website: http://bekonomike.com/ballina

Banka Ekonomike është njëra ndër bankat e para të licencuara pas luftës në Kosovë. Qysh nga 28 Maj 2001, Banka Ekonomike i hapi dyert për klientët e saj dhe nga ajo kohë banka ka operuar me sukses. Sot, Banka Ekonomike ka një rrjet prej 40 zyrave bankare, duke mbuluar gjithë territorin e Kosovës.
Banka Ekonomike është bankë me kapital vendor, aksionarë të kësaj banke janë kompani të suksesshme vendore, me eksperiencë ndërkombëtare dhe vendore. Struktura e aksioanreve me 31/12/2012 mund te gjendet ne raportin vjetor.

Banka Ekonomike është bankë e cila ofron një gamë të gjerë të produkteve dhe shërbimeve me qëllim të plotësimit të nevojave të klientëve të saj.duke përfshirë edhe rrjetin e terminaleve në pikat e shitjes (POS)
Rrjeti prej 50 ATM-ve ju mundëson klientëve qasje 24 orë në ditë .

Me 30 Qershor 2013, asetet e Bankës Ekonomike kapin shumën prej 165,205,000.00 EURO , depozitat e klientëve janë 147,651,000.00 EURO, ndërsa portofoli i kredisë ka arritur në 111,381,000.00 EURO. Numri i klientëve të bankës është mbi 110,991.Orari i Punës: 8:00 - 18:00.
Data e themelimit: 038/225-354

Harta

Banka Ekonomike