Banka për Biznes

Rr. “UÇK” Nr.41

Prishtinë
Telefoni: 038/606-010, 038/244-666
Fax: 038/606-015
Website: http://www.bpbbank.com/sq/BALLINA

Banka Për Biznes – BpB, u licencua më 29 Mars 2001 nga Autoriteti Qendror Bankar i Kosovës (AQBK) – tani Banka Qendrore e Kosovës, dhe është Banka e tretë me radhë e licencuar në Kosovë. Banka për Biznes, kapitali i së cilës është kryesisht vendor, veçohet për fleksibilitet, efikasitet dhe për kujdesin ndaj klientëve.

Besueshmëria e ndërsjellët dhe krijimi i relacioneve afatgjate me klientët është objektiv strategjik i Bankës. Banka, në vazhdimësi ofron produkte atraktive dhe shërbime cilësore me çmime konkurruese. Ne jemi fleksibil dhe ju përshtatemi kërkesave të klientëve, në mënyrë që klientët të jenë të kënaqur me cilësinë dhe shpejtësinë e shërbimeve tona.Harta

Banka për Biznes