Besa Komerce

Lipjan
Telefoni: 044/049/158-226, 044/049/313-610, 044/049/206-582, 044/049-207-088
Website: https://www.facebook.com/BesaComerce


Harta

Besa Komerce

Ndërmarrja ndërtimore Besa Comerce mirret me ndërtimin e shtëpive, banesave dhe ndërtesave të ndryshme.

Besa Komerce