Besa Security

Lagja Emshir Rr. Shefqet Shkupi P.N.

Prishtinë
Telefoni: 038/545-554, 044/545-554, 049/545-554
Website: http://www.besasecurity.com/sq/1


Punon 24 orë

Harta

Besa Security

Besa Security i ofron këto shërbime:

1. Monitorimi i Sistemit të Alarmimit të Thyerjes
2. Monitorimi i Sistemit të Alarmimit të Zjarrit
3. Monitorimi i Sistemit të “Panic Button”-it
4. Monitorimi i Sistemit të Video-Vëzhgimit
5. Instalimi i Sistemit të Alarmimit të Thyerjes
6. Instalimi i Sistemit të Alarmimit të Zjarrit
7. Instalimi i Sistemit të “Panic Button”-it
8. Instalimi i Sistemit të Video-Vëzhgimit
9. Instalimi i Sistemit të Kontrollit të Hyrje-Daljeve në Objekte (Access Control)
10. Servisimi i Sistemit të Alarmimit të Thyerjes
11. Servisimi i Sistemit të Alarmimit të Zjarrit
12. Servisimi i Sistemit të “Panic Button”-it
13. Servisimi i Sistemit të Video-Vëzhgimit
14. Servisimi i Sistemit të Kontrollit të Hyrje-Daljeve në Objekte (Access Control)
15. Sigurimi Fizik i Objekteve me Roje
16. Mbrojtja e Afërt e Personave me Rëndësi të Veçantë (VIP)
17. Sigurimi dhe Transportimi i Parave të Gatshme dhe të dërgesave tjera me vlerë
18. Sigurimi i Tubimeve Publike
19. Mbikëqyrja e Automjeteve me GPS/GPRS.

Besa Security