Bima Bli

rr. Dëshmorët e Lirisë

Gjakovë
Telefoni: 039026619, 044117095

N.T.SH. Bima-BliHarta

Bima Bli