Blla blla Pub

Rr.Shkëlzen Haradinaj

Ferizaj

Blla blla është një ndër kafenet e para dhe të mirënjohura në qytetin e Ferizajit ku e frekuentojnë një numër i madh i të rinjëve.Orari i Punës: 07:00

Harta

Blla blla Pub

Blla blla është një ndër kafenet e para dhe të mirënjohura në qytetin e Ferizajit ku e frekuentojnë një numër i madh i të rinjëve.

Blla blla Pub