Çlirimi

Korishë

Prizren
Telefoni: 045/500-761
Website: www.clirimi.com

Ndërmarrja Projektuese, Ndërtimore dhe Tregetare është nje Kompani  e krijuar pas luftës në Kosovë në vitin 1999. Pronarët e firmës Vëllezrit Dakaj  gjatë  një  pune të zellshme në Gjermani mblodhen mjete financiare nga puna e tyre dhe vendosen të investojnë në Kosovë, në lëminë e ndërtimit. Investimi i mjeteve të pronarëve në NPNT ”Çlirimi” u koncentrua ne mekanizëm, mjete të punës dhe çka e panë që është më primare në staf teknik.  Punimet e  para i fillon në Prizren në KFOR -in Gjerman që u dëshmua shumë si firmë me perspektivë më të gjatë.Punon 24 orë
Kryen dërgesa

Harta

Çlirimi

Ndërmarrja ndërtimore Çlirimi merret me ndërtim, prodhim dhe shitje të betonit të gatshëm, prodhim dhe shitje të elementeve të betonit, ndërtim dhe shitje të objekteve të banimit .

Çlirimi