CMC Ekocon

Rr. 28 Nëntori – Dardania Obj. 1/5 H IV nr.12

Prishtinë
Telefoni: 038/545-879
Fax: 038/545-879
Website: www.cmc-ekocon.com

Kompania CMC-Ekocon është formuar në vitin 1989 me selinë kryesore në Ljubljanë – Slloveni në vitin 2003 e ka hapur filialen në Prishtinë-Kosovë.

Eshtë e specializuar në fushat dhe aktivitetet siç vijon:
- Tregti e jashtme dhe përfaqësim
- Projektim, implementim dhe mirëmbajtja e sistemeve të matjes për mbikqyrje dhe kontroll të proceseve teknologjike.
- Projektim dhe instalim të sistemeve ngrohës elektrike
- Inxhinjering, instalimi dhe servisimi i ujëmatsave,
- Prodhimi i pajisjeve për lexim në largësi të shpenzimit të ujit, gasit dhe energjisë elektrike si dhe paisjet për kontrollen e dozimit të ujit.
- Prodhimin e pjesëve plotësuese për matje të qarkullimit të fluideve.

Aktiviteti i kompanisë është ngushtë i lidhur me “Ujin” pasi që kompania është furnizuese e gypave, pjesëve lidhëse të ductilit, valvolave, ujëmatsave, matsave të qarkullimit, presionit dhe nivelit si dhe paisjet për analizat ekualitetit të ujit për ujësjellësa apo kompani tjera.Harta

CMC Ekocon