Creme de la Creme

Rr Mujo Ulqinaku

Prishtinë
Telefoni: 049/220-008, 049/201-100
Website: www.cremeprishtina.com

Creme është ndoshta bari më i mirë në të gjthë qytetin .Harta

Creme de la Creme