Dino

Konjuh

 

Lipjan
Telefoni: 044/206-685
Website: www.dino-5.com

Ndërmarrja tregtare shërbyese DINO Shpk ofron ndërtime të larta dhe të ulëta, tregëti me shumicë dhe pakicë, projektim dhe ndërtim të objekteve afaristo banesore dhe shitjen e tyre. DINO shpk ofron edhe beton të gatshëm duke poseduar edhe bazën për beton. Poashtu DINO Shpk posedon guroren ,produktet e gurit me fraksione të ndryshme.

Distributor për Kosovë i disa kompanive të njohura Europiane për prodhimin e qeramikës.Kryen dërgesa
Orari i Punës: 07:00-18:00
Numri i Punëtorëve: 150

Harta

Dino

Ndërmarrja tregtare shërbyese DINO Shpk ofron ndërtime të larta dhe të ulëta, tregëti me shumicë dhe pakicë, projektim dhe ndërtim të objekteve afaristo banesore dhe shitjen e tyre. DINO shpk ofron edhe beton të gatshëm duke poseduar edhe bazën për beton. Poashtu DINO Shpk posedon guroren ,produktet e gurit me fraksione të ndryshme.

Distributor për Kosovë i disa kompanive të njohura Europiane për prodhimin e qeramikës.