Drenori

Rr. Përroi i Njelmët

Prishtinë
Telefoni: 044/430-609

Arsimi i të rriturve dhe arsimi tjetërHarta

Drenori