Electra

Bregu i Diellit: Qendra Tregtare-72/B

Prishtinë
Telefoni: 045/400-721, 044/357-412, 044/729-020, 044/198-843
Fax: 038/553-090

ELECTRA është kompani e themeluar në vitin 2007.

Fillimisht ELECTRA ishte e orientuar në:

Instalime elektrike në objekte :
shtëpiake,
rezidenciale,
industriale,
shkollore, etj.
Ndriçime publike,
Linja ajrore të tensionit të lartë,
Kanalizime kabllovike,
Trafostacione, etj.
ELECTRA duke qenë gjithnjë e përkushtuar për ngritjen e nivelit profesional dhe rritjen e produktivitetit në korrik të vitit 2008 vendos mardhënie bashkëpunimi me kompaninë Alko impex e cila është kompani e shquar në lëmin e ndërtimit të rrugëve që rezulton me kontrata sukseseve në ekzekutimin e punëve në ndriçimin e rrugëve, linjave kabllovike 35kV, 20kV dhe 0.4 kV, kanaleve kabllovike dhe ndërtimin e pusetave kabllovike.

Po ashtu në vazhdim të zhvillimit të saj kompania ELECTRA vendosi mardhënie bashkëpunimi me kompaninë IPKO për ndërtimin e kanaleve dhe pusetave kabllovike për nevojat e rrejtit të telekomunikacionit.

Vazhdon me kompaninë Unikom – Suharekë në lëminë e ndërtimit të rrugëve duke kryer punët e ndriçimit të rrugëve.

Ndërtimin e trafostacioneve 10/0.4 kV si dhe instalime të ndryshme elektrike për subjektet e ndryshme ekonomike si më poshtë:

AHN Grup – Fushë Kosovë,
Engineering – Suharekë,
Kompania ndërtimore DINO – Lipian,
Gjoka Construction – Shqipëri,
DF Group – Fushë Kosovë,
EXDC – 2 – Prishtinë
Pofix – Lypjan
Institucione të ndryshme qeveritare si :
Kuvendi Komunal Fushë Kosovë,
Kuvendi Komunal Prishtinë.
Në lëmin e projektimit kompania jonë është në bashkëpunim të përhershëm me kompanitë projektueseHarta

Electra