Elektro Stublla

Rr. Hoxhë Jonuzi pa Nr.

 

Viti
Telefoni: 049/100-105, 049/100-104, 044/131-228, 049/193-912
Fax: +381 280 381 172
Website: www.elektrostublla.com

Filluam me instalime elektrike në vitin 1983, Elektrostublla u themluar zyrtarisht me 13.11.1992, me seli në Viti, dhe depon në km 6 të magjistrales Prishtinë – Shkup. Nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës, Elektrostublla u pajisë, me licencat për projektim dhe kryerjen e shërbimeve elektrike. Më 27.03.2007 mori pëlqimin për ushtrimin e veprimtarisë për projektimin, ekzekutimin, mbikqyrjen dhe shqyrtimin e sistemëve të brojtjës nga zbrazjet atmosferike – rrufepritësit, tokëzimit mbrojtës dhe ngasës, dhe sistemëve të alarmave të zjarrit.
Elektrostublla së shpejti do të pajiset me ISO Certifikatën, dhe Certifikatën e kualitetit, pretendon që të jetë konkurent firmave Evropiane dhe botërore. Nuk do të kishim arritur të gjitha këto suksese pa angazhimin e stafit dhe kuadrove profesionale, e të gjithë punëtorëve, por bashk me kontraktorët dhe të gjithë klientet.Harta

Elektro Stublla