Elumatec

Rr. Lidhja e Lezhës Nr. 86

Vushtrri
Telefoni: 044/799-495, 038/28573085
Fax: +381/028573085
Website: www.elumatec.com

Makineri për përpunimin e profileve të Aluminit dhe PVC-së.

- Sharrat
- Freza kopjuese
- Kënd ngjitës/pincë
- Sistemet për matjen dhe pikë ndalimin e gjatësive
- Qendra për përpunimin e profileve
- Makina për pastrimin e këndeve
- Makina kthyese/harkorja
- Vidhë drejtuese për përforcim
- Paisjet për punishte dhe montim
- Vegla pune
- Planifikim të prodhimit.

 Harta

Elumatec