Eng House Company

Rr. Shefqet Shkupi, Kalabri

Prishtinë
Telefoni: 049/360-599, 049/230-839
Website: http://www.enghouse-ks.com/

Kompania Eng House u themelua në vitin 2004 në Prishtinë.
Në fillim me një staf të vogel të punëtorëve ndërsa sot ka një numër më të gjërë, ku synon që këtë numër ta rrisë gradualisht.

MISIONI
Kompania ENG-House , gjithmonë dëshiron të ofroj këshilla të ekspertëve në fushat e ngrohjes, klimatizimit dhe ventilimit.

VIZIONI
Kompania Eng House synon që të njihet si :
Partner i zgjedhur dhe i sinqertë për klientët tanë duke përfshirë:
Shërbime të sinqerta, korrekte me qëllim të rritjes së vlerave për projektet e klientëve. Duke qenë gjithmonë të denjë të dojmë besimin e klientëve, duke mbajtur gjithmonë përgjegjësinë për veprimet tona.

OBJEKTIVI
Gjithmonë ruajtja dhe qasja me sinqeritet ndaj klientëve.
Sigurimi i një mjedisi sdues dhe atmosferë ekipore.
Duke prentenduar të arrijmë perfeksionim drejt majave më të larta të suksesit.
Kultivimi i një kulture të unikuar brenda kompanisë.

TEKNOLOGJIA:
Synimi kryesor i yni është pajisja me teknologji të reja dhe aplikimin e metodave të reja të punës, gjithmonë në të mirë të klientëve tanë dhe bizneseve të tyre.

BASHKËPUNIMI:
Kompania Eng House inkurajon bashkëpunimin dhe komunikimin ndërmjet kompanive lokale dhe atyre ndërkombëtare, dhe punon me partnerë vendorë dhe ndërkombëtarë për të mirë të klientëve të saj.Harta

Eng House Company