ETC

Zona Industriale Fushë Kosovë

Prishtinë
Telefoni: 038/545-300


Harta

ETC

Tregtia me shumicë e mallrave ushqimore, tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara ku kryesishte shitet ushqimi , pijet dhe duhani

ETC