Euro Food

Rr. Turgut Ozal p.n.

Prizren
Telefoni: 029/44-556, 029/241-774
Website: www.euro-food.org

Kompania “EUROFOOD” me seli në Prizren është themeluar në vitin 1999, me pronar z.Abdyllatif Ese.

Veprimtaria themelore e kompanisë është prodhimi i produkteve të ndryshme ushqimore si keçapi, majonezi, marmelata, dhe produkte tjera, të cilat prodhohen me masa maksimale mbi sigurin e ushqimit ku janë dhe të çertifikuar me çertifikat internacionale mbi sigurin e ushqimit HACCP.

Veprimtaria e kompanisë është e zgjëruar edhe në tregti me shumicë të produkteve të veta si dhe disa produkteve tjera ushqimore nga importi për të cilat është distributer ekskluziv në Kosovë.

Krahas shitjes së prodhimeve në tregun Kosovar, prodhimet e EuroFood-it, janë të pranishëm përveq tregut vendor dhe në tregjet e Maqedonisë, të Malit të zi, dhe Shqipërisë Qëllimet strategjike të kompanisë EuroFood janë ruajtja e kualitetit të prodhimeve me qëllim për të kënaqur nevojat e konsumatorëve, si dhe zhvillimi konstant i teknologjisë dhe dizajnit.

Synimet tona po ashtu janë edhe përvetësimi i tregjeve të reja si dhe zgjërimi i asortimentit të prodhimeve tona.

 Harta

Euro Food