Eurokos

Rr. Magjistralja Prishtinë – Ferizaj, fshati Cagllavicë p.n

Prishtinë
Telefoni: 038/247-016, 038/542-272
Fax: 038/542-272
Website: http://www.eurokos.net/index.php?lang=sq

Kompania Eurokos është themeluar në vitin 2000 në Prishtinë. Si pasojë i një ndryshimi demokratik në sitemin e qeverisjes së Kosovës, Eurokos është rritur nga ajo që mund të përshkruhet si një fillim i thjeshtë e duke dalë si një nga kompanitë udhëheqesë në ndërtimin e rrugëve sot.

E specializuar në ndertimin e rrugëve, urave, rikonstruktimin e rrugëve, instalimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të trafikut dhe pahive mbrojtëse janë disa nga shërbimet që ne ofrojmë. Ne gjithashtu projektojmë dhe instalojmë rrjetin e kanalizimeve & ujësjellësve dhe duke e prodhuar vetë asfaltin, betonin dhe fraksione të ndryshme të gurit ne jemi të gatshëm t’i ofrojmë klienteve tanë një paketë të plotë e moderne të shërbimeve inxhinierike e ndërtimore.Harta

Eurokos