FERPLAST

Rr. Driton Islami

Ferizaj
Telefoni: 0290/320-530 , 044/120-486, 044/164-634 ,044/501-850
Website: www.ferplast-ks.com

Fabrika për prodhimin e tubave të kanalizimit, tubave të ujesëjellesit si dhe tubave për transportimin e kabllove elektrike është themeluar me 1996 dhe gjatë käsaj kohe ka arritur të jetë prezente në tërë hapsirën Kosovare si dhe ne shtetet e rajonit .
Ferplast shtrihet ne nje siperfaqe prej 52.000m2, posedon 15 linja prodhuese ku prodhohen:

I. Tuba Kanatizimi

1. HOPE sistemi i korriguar prej Ø75 deri Ø1000
2. HDPE sistemi spiral prej Ø0630 deri Ø1200
3. PP-Hprej Ø50 deri Ø160
4. PVC prej Ø110 deri Ø315

II. Tuba te ujesjellesit

1. HOPE 100 prej Ø20 deri Ø630
2. HDPE 100 RC Ø25 deri Ø630

III.Tuba Drenazhimi

1. prej Ø110 deri Ø160

IV.Tuba per kabllo elektrike dhe PTT

1 .prej Ø40 deri Ø200

V. Lloje dhe dimensione te ndryshme.Harta

FERPLAST