Fitorja

Rr. N. Terezë 76/1

Fushë Kosovë
Telefoni: 044/278-983

Sallon ondulimi dhe zbukurimiHarta

Fitorja