General Invest Group SHPK

Rr. Bill Klinton PN

Prishtinë
Telefoni: 038/452-983
Fax: 038/452-983
Website: www.generalinvestgroup.org

General Invest Group sh.p.k. si veprimtari të vehten ka :

1.Ndërtimin
2.Infrastruktura rrugore
3.Projektimi
4.Tregtinë

“General Invest Group” shpk është i specializuar ne:

Ndertimi:

1.Ndërtimin e objekteve kolektive dhe individuale me sistemin “çelsa në dorë”
2.Punimi i pikave për antena të telefonisë mobile
3.Punimi i telefonisë fikse me sistem “çelsa në dorë” (projektim,ndërtim,montim dhe lëshuarja në punë)
4.Ndërtimi i pompave të derivateve të naftës
5.Për ndërtimin e deponive të derivateve të naftës
6.Për ndërtimin e nakave
7.Për renovime të objekteve

Infrastruktura rrugore:

1.Projektimi i rrugëve
2.Ndërtimi i rrugëve
3.Ndërtimi i urave

Projektimi:

1.Projektimi i objekteve individuale
2.Projektimi i rrjeteve primare dhe sekondare kabllore për telefoninë fikse
3.Projektimi i pikave për telefoninë mobile
4.Projektimi i pompave dhe deponive të derivateve të
naftës

Tregtia:

1. Tregtia me materiale ndërtimore me shumicë
2. Tregtia me gjeneratorë me shumicë
3.Tregti me invertorë dhe ridrejtues me shumicëOrari i Punës: 08:00-17:00

Harta

General Invest Group SHPK