Gili

Rr. V.Gërvalla

Ferizaj
Telefoni: 029/0320929


Harta

Gili