Gjimi

Rr. Arbëria

Gjilan
Telefoni: 044/445-798


Harta

Gjimi