Glob Audit

Ganimete Tërbeshi

Prishtinë
Telefoni: 044/103-202
Fax: 038/227-048
Website: www.globaudit.com

Shërbime kontabilitetiOrari i Punës: 08:30 - 18:00
Data e themelimit: 038/227-048
Numri i Punëtorëve: 4

Harta

Glob Audit

  • Trajnime dhe kurse për kontabilitet shkollor,
  • Trajnime dhe kurse për kontabilitet profesional
  • Mbajtja e librave kontabël të bizneseve individuale,korporatave dhe organizatave joqeveritare
  • Shërbime të auditimit,
  • Përpilim i planeve të biznesit
  • Analiza Financiare
  • Përpilimi i ankesave dhe përfaqësimi i bizneseve
  • Konsultime tatimore

Glob Audit