Shkolla e mesme Luarasi

Rr Bajram Bahtiri

Prishtinë
Telefoni: 044/161-419 , 044/116-969


Harta

Shkolla e mesme Luarasi

Arsimim i përgjithshëm në nivel të mesëm

Shkolla e mesme Luarasi