ILIRIA Building

Rr Rrahim Beqiri

Prishtinë
Telefoni: 044/737-737, 049/737-737
Website: www.iliria-building.com

ILIRIA Building është shndërruar në sinonim të kualitetit të dëshmuar në lëmin e ndërtimeve.

Qëllimi i kompanisë është që të përhapë standardet e ndërtimit, të vë në pah shkathtësitë e ndërtimit të hovshëm në një regjion të zhvillimit të shpejtë siç është Kosova, gjithashtu sjellë risitë e dizajnimit të objekteve. Siç e dimë shumë qytetarë Kosovar jetojnë e veprojnë në Evropë dhe Amerikë, gjatë analizave që ka bërë kompania jonë, treguesit e suksesit na bëjnë me dije se këta qytetarë janë mësuar me standarde të larta të jetesës dhe do të donin që këtë standard të lartë ta shohin të implementuar edhe në Kosovë.

Iliria Building është kompani ndërtimi e cila funksionon në Kosovë. Me një përvojë relativisht të gjatë në tregun kosovar, ajo arrin të renditet në kompanitë shumë serioze e profesionale, duke ofruar kështu shërbime jashtëzakonisht të sigurta. Saktësia, siguria dhe serioziteti në ndërtim tanimë janë dëshmuar shpesh në nërtimet e ndryshme që kjo kompani ka bërë.Harta

ILIRIA Building

Iliria Building është kompani ndërtimi e cila funksionon në Kosovë. Me një përvojë relativisht të gjatë në tregun kosovar, ajo arrin të renditet në kompanitë shumë serioze e profesionale, duke ofruar kështu shërbime jashtëzakonisht të sigurta. Saktësia, siguria dhe serioziteti në ndërtim tanimë janë dëshmuar shpesh në nërtimet e ndryshme që kjo kompani ka bërë.

ILIRIA Building