Inet

Rr. Zona Industriale Veterrnik p.n

Prishtinë
Telefoni: 038/545-507, 044/122-144, 044/220-399, 044/110-968
Website: www.inetkosova.com

Kompania jonë është themeluar nga inxhinierë me përvojë të gjatë në lëmi të ndryshme si programimi softverik, rrjetat kompjuterike dhe telekomunikimet, sistemet e sigurimit dhe instalimet elektrike. Shumë shpejt kemi mbërri të jemi kompania më e sukseshme në lëminë e sistemeve të sigurimit (alarmet e zjarrit dhe të vjedhjes, sistemet e kamerave – CCTV, kontrolli i dyerve / access control, kontrolli i orarit të punës), të instalimeve të infrastrukturës së rrjetave kompjuterike dhe telekomunikuese, për tregun e Kosovës.

Si një lëmi e re të cilën me sukses e aplikojmë qe dy vite, është edhe automatika e ndërtesave (BMS – Building Management Systems) – duke e aplikuar në hotele, ndërtesa afariste si dhe shtëpi individuale.

Klijentët tanë kryesorë janë bankat, institucionet ndërkombëtare, ndërmarrjet ndërtuese, sektori privat dhe institucionet qeveritare. Për më tepër, konsultoni listën tonë të referencave.

Gjithashtu, jemi distributorë për shumë brende të njohura botërore, dhe bëjmë shitjen me shumicë për kompani instaluese. Për më tepër, shiqoni faqen tonë të produkteve.

Kompania INET është certifikuar sipas Standardit ISO 9001 qysh nga viti 2010.Harta

Inet