Informatika

Dardani Rr. 28 Nëntori Qendra Tregtare te PTK-ja

Prishtinë
Telefoni: 044213937

Arsimi i të rriturve dhe arsimi tjetërHarta

Informatika