International School of Prishtina

Rr. Marigona Residence

Prishtinë
Telefoni: 049/770-513, 049/425-216
Website: http://ispkosova.com/contact/

Mehmet Akif College është themeluar në shkurt 2000 nga një grup i prindërve dhe edukatorëve të kontribuar në arsimimin e Kosovës.

Mehmet Akif College ofron një arsim të vështirë për studentët duke u fokusuar si në arritjen akademike dhe rritjen personale, pavarësisht nga besimi fetar, racës, kombësisë apo seksit. Më shumë se 90% e të moshuarit të diplomuar hyjnë universitetet dhe institucionet e arsimit të lartë në mbarë botën.

Mehmet Akif College kërkon të nxisë një atmosferë të favorshme për rritjen personale të cilat vazhdimisht në kërkim të jo vetëm brenda, por edhe jashtë klasës me një shumëllojshmëri të aktiviteteve të tjera, klube, sportive, dhe udhëtime në terren.

Mehmet Akif College është e angazhuar për një cilësi e arsimit, që ndihmon mirëkuptimit ndërkombëtar dhe miqësi, dhe i cili ofron studentëve një kuptim të qartë dhe të kuptuarit e vlerave humane dhe demokratike.

Një program i fortë akademik, përqëndruar rreth disiplinat tradicionale thelbësore, përgatit nxënësit për hyrje në universitete, apo institucione të tjera duke siguruar arsimin e lartë.Harta

International School of Prishtina