Jona Med

Lagjja e Vneshtave Leka i madhë PN

Prishtinë
Telefoni: 038/255-101, 038/255-102
Website: www.jona-med.com

Kompania Jona Med është kompani e re, dinamike dhe në rritje si kompani farmaceutike me shumicë. Jona Med ka tri divizione brenda shitjes të cilat janë të fokusuara si në vijim:

Shitje në sektorin privat, Shitje në sektorin publik dhe  në eksport.

Strafi ynë profesional është i motivuar lartë dhe ata punojnë bazuar në vizionin e kompanisë p♪7r të ndërtuar një kompani të suksesshme farmaceutike me ekspanzion në rajon.Harta

Jona Med

Kompani farmaceutike me shumicë .

Jona Med