KIKI

Rr. Garibaldi Nr.13

Prishtinë
Telefoni: 044/286-288

DPZ KIKI bën servisimin e të gjitha  llojeve të çelësavePunon 24 orë

Harta

KIKI