Kolegji ESLG

Veternik P.N

Prishtinë
Telefoni: 038/602-405
Website: www.eukos.org

Kolegji ESLG ka për qëllim të krijojë identitetin e shtetit të ri dhe aftësojë intelektualët e rinjë që të jenë në gjendje të krijojnë në mënyrë efikase shtetin e tyre dhe t’a integrojnë atë në BE dhe NATO.

Kolegji ESLG është projekti i parë madhor i bashkëpunimit akademik dhe profesional në sferën universitare ndërmjet të Sllovenisë dhe Kosovës në kontekst të marrëdhënieve tradicionalisht miqësore ndërmjet të dyja vendeve.

Kolegji ESLG është rrjedhojë e drejtpërdrejt e nevojave të ndërlidhura me lindjen dhe zhvillimin e shtetit të ri – Republikës së Kosovës dhe orientimit të saj drejt BE-së.

Kolegji ESLG-ja është duke u zhvilluar në një institucion mësimdhënës dhe hulumtues të cilësisë më të lartë duke e krijuar kështu elitën intelektuale të krahasueshme me atë të Bashkimit Evropian dhe do të merr pjesë aktive në ndërtimin e shtetit modern të qeverisur nga sundimi i ligjit.Harta

Kolegji ESLG