Kolegji Universum

Veterrnik

Prishtinë
Telefoni: Prishtinë: 038/555-315, 044/144-062, 044/168-531, Ferizaj: 0290/324-596, 044/354-034,
Website: http://www.universum-ks.org/


Harta

Kolegji Universum