Laboratori Fati Im

Rr Mark Dizdari

Prishtinë
Telefoni: 038/559-918 ,045/322-260,
Fax: 038/559-918
Website: www.fatiim.com
Spitali Special është themeluar në vitin 1992 .Qendra jonë duke u bazuar në aftësitë profesionale të stafit tonë si dhe të bashkëpunëtorëve profesional nga perëndimi e po ashtu duke pasur parasysh infrastrukturën moderne që disponon, ofron mundësitë për trajtim të infertilitetit bashkëshortor përmes Teknikave të Reproduksionit të Asistuar .
Laparascopia e parë intervente u kry në vitin 2000,  beba e parë me TRA në trojet shqiptare u realizua në vitin 2003 dhe lindi me 05.02.2004 . Në  vitin 2007 u hap Laboratori modern klinik dhe histopatologjik.
Përvoja dhe bashkëpunimi gjerman mbi një dekadë.

 

 Orari i Punës: 07:30-20:00

Harta

Laboratori Fati Im

Laboratori Klinik

Laboratori Histopatologjik

Laboratori Fati Im