Laboratori mikrobiologjik Mikrolab

rr. Aleksandër Moisiu 62

Gjakovë
Telefoni: 039024855, 044352553

L.M. MikrolabHarta

Laboratori mikrobiologjik Mikrolab