LESNA

Rr Lidhja e Pejës PN

Prishtinë
Telefoni: 038/601-701 , 038/601-705, 044152-552
Website: www.lesna.net

Lesna është ndërmarrje private e cila i ka filluar aktivitetet e saja qysh në vitet 80 ta , si një degë regjionale e mirënjohur LESNA nga Sllovenj Gradec në Slloveni. Pastaj në vitet ’90 ta u transformua në ndërmarrje private dhe qysh atëherë vepron në sektorin privat në Kosovë.

Fillimisht aktivitetet kryesor të kompanisë LESNA kanë qenë të fokusuar në 4 vija të prodhimit :

-        Prodhimi i dritareve nga PVC

-        Prodhimi i dritareve dhe dyerve nga druri

-        Prodhimi i xhamave termopan

-        Prodhimin e roletneve të jashtme dhe të brendshme.

Pas vitit 2000 Lesna Group i zgjeroi aktivitet e saja gjithashtu edhe në veprimtarit tjera dhe në kuadër të Lesna Group-it  përfshin:

-        Ndërtimin

-        Prodhimin e kuzhinave

-        Institucionin Financiar

-        Tregtinë e mobilieve

-        Farmaceutiken

-        Kompaninë e sigurimeve

-        Laboratorin e teknologjisë informativeHarta

LESNA

Ndërmjetësimi në tregtin e drurit për ndërtimtari dhe materialit të ndërtimit, ndërtimi i larte dhe ndërtimi i ulët,prodhimin e kuzhinave,Institucionin Financiar,tregtinë e mobilieve,farmaceutikën,  kompaninë e sigurimeve,laboratorin e teknologjisë informative,prodhimi i dritareve nga PVC,prodhimi i dritareve dhe dyerve nga druri,prodhimi i xhamave termopan,prodhimin e roletneve të jashtme dhe të brendshme.