Limit

Rr. Xheladin Hana nr.20

Prizren
Telefoni: 044/502-505, 044/113-371, 029/242-213
Fax: 029/242-213
Website: http://limitlb.com/#

Limit L&B është një kompani e specializuar në lëmin e ngjyrërave.

Që nga viti 1993 filloi aktivitetin me shtijen e ngjyrërave me shumicë dhe pakicë.

Përpos shitjes, kompania jonë mirret gjithashtu edhe me ekzekutimin e punëve finale në ndërtimari.

 

 Harta

Limit