Mavi

rr. Dëshmorët e Kombit

Prishtinë
Telefoni: 045400305

D.P.T. ”Mavi”Harta

Mavi

D.P.T. ”Mavi”  mirret me shitjen me pakicë të tekstilit.

Mavi