MegaShped

Mitrovicë
Telefoni: 028/531-209, 044/149-000, 049/149-000,
Website: www.megashped.com

MEGASHPED me seli në kuadër të Terminalit Doganor të D.D. Mitrovicë, është ndërmarje e cila merret me:
Shpedicion
transport ndërkombëtar,
Doganim,
Zhdoganim ,
Strehim të mallrave, si dhe me
shërbimet komplete të logjistikës.

Përfaqësim pranë Doganës (Kontrollimi dhe kompletimi I dokumenteve, tarifimi I mallit sipas tarifës Doganore, llogaritja e taksave Doganore, kërkesat për procedura Doganore, organizimi I kontrollës së mallit pranë Doganës dhe shërbimit fitosanitarë dhe veteriner).

Për shkak të përshpejtimit dhe lehtësimit të shërbimeve për klientët tanë, kemi edhe bashkëpunim të ngushtë me shumë Agjensione Doganore kualitative brenda dhe jashtë vendit si dhe me një numër të madh të transportuesve të mallrave ne keto lloje te transportit:
Transporti Ajrorë,
Tokësorë,
Hekurudhorë, dhe
Detarë,

Bashkangjituni numrit të klientëve të kënaqur dhe na lejoni që t’ju ndihmojmë në tejkalimin e lehtë të procedurave të Doganimit, dhe Zhdoganimit të mallrave tuaj.

Afarojmë sukseshëm qe 10 vite, në mënyrë konstante përparojmë në raport me klientët dhe bashkëpunëtorët tanë.Harta

MegaShped