Motto

Rr. Lagja Arbëria 2. Magjistralja Prishtinë-Mitrovicë Kilometri i parë

Prishtinë
Telefoni: 049/490-535, 038/563-660
Website: www.mottocompany.com

MOTTO, në Kosovë filloi aktivitetet e saja që nga viti 2001. Në Kosovë arriti nga qendra e tregëtisë së Turqisë, nga İstanabul’i e cila që nga nga viti 1964 vazhdon aktivitetet e saja të kompanisë në İstanbul.

Pronarët e kompanisë të cilët invetimet e tyre i drejtuan në Kosovë në atëdheun e tyre, mbrenda gjashtë viteve të fundit MOTTO Company’në në tërë rajonin kanë bartur në pozitë të merituar. Në sektoret e librarisë dhe të materialeve të zyreve, në përgjëthsi në rajonin e Kosovës, parimisht me shitje në mënyrë me shumicë, ka fituar besimin e konsumatorëve.

Motto; që nga dita e parë kur filloi aktivitetin e sajë, parimisht është kujdesur për kualitetet e prodhimeve të saja. Për këtë arsye gjithënjë ka qenë selektiv në produktet e saja dhe në këtë kontest hyri nën mesin e markave te shquara botërore. MOTTO Company sot, afro me 2000 produkte ofron shërbimet e saja për më shumë se 300 klientë të cilët janë blerës më shumicë.

Zhvillimet të cilat mbretëruan në Kosovë mbrenda viteve të fundit, ndikuan në mënyrë negative edhe ne tregun e Kosovës. Kjo situatë shkaktoi shfaqjen e produkteve të kualitetit të ulët në treg. Por, MOTTO Company duke u mbështetur në përvojat dhe traditat e saja të afro katërdhjet viteve, do të vazhdojë që klientëve të tij të iu ofrojë produkte me kualitete më të larta dhe me çmime më ët volitshme në treg.

MOTTO Company, me anë të shërbimit të lartë, përkujdeset që për një kohë shumë të shkurtër klientëve të vet t’iu ofrojë porpsitë e urdhëruara.

Nga sot, koncepti i ri i kompanisë tonë për shërbimet e ofruara ëshët që me anë të katallogut të përgaditur klientëve tanë të nderuar të iu ofrojmë shërbime në mënyrë më praktike dhe më të shëndetshme.Harta

Motto