Mr Cliche

Prishtinë
Telefoni: 044/500-779, 044/740-222
Website: www.mr-cliche.com

Mr. CLICHÉ është emër i mirënjohur në  tregun mbarë Shqiptar.

Ndërmarrja është themeluar më 2006, por me përvojë në lëmin e grafikës që nga viti 1985.

Jemi ndërmarrje që merret ekskluzivisht me prodhimin e Cliché-ve (Klisheve), dhe është e specializuar në këtë lëmi.

Ofrojmë shërbime të kualitetit më të lartë, me shpejtësi dhe me korrektësi.

Prodhojmë Cliché deri në formatin B3 respektivisht 50x35cm.

Prodhojmë të gjitha llojet e Chliché-ve të Photopolymer-it, nga firma më e njohur për këtë lloj veprimtarie Nyloflex / Flint Group.

Prsoneli ynë i nivelit më të lartë profesional, është i pëkushtuar që ti kënaq nevojat e secilit klient.



Harta

Mr Cliche