NLB Prishtina

Rr. Rexhep Luci, Nr.5

Prishtinë
Telefoni: 038/240-230
Website: http://www.nlbprishtina-kos.com/index.php/kontakt

NLB Prishtina, njëra ndër bankat më të suksesshme në Kosovë, përmes eksperiencës dhe njohurive të gjëra është duke luajtur rol esencial në zhvillimin e sektorit bankar.

Suksesi ynë mbështetet në angazhimin tonë të fuqishëm për të ofruar shërbime cilësore, produkte të ndryshme bankare të krijuara në bazë të nevojave të klientëve, si dhe duke krijuar dhe mbajtur një lidhje dhe kujdes të veçantë ndaj klientëve tanë individual dhe afarist.Orari i Punës: 08:00 - 16:00

Harta

NLB Prishtina