Koha

Rr Ali Ajeti

Besianë
Telefoni: 044/349-846


Harta

Koha

Tregtia me pakicë e produkteve të tjera në dyqane të specializuara, prodhimi i bukes, i simiteve dhe ëmbëlsirave të freskëta,tregtia me shumicë e mveshjeve dhe këpucëve,tregtia me shumicë e pajisjeve elektrike shtëpiake, radioaparatëve dhe aparateve TV, tregtia me shumicë e porcelanit,

Koha